Thursday, April 23, 2009

Ayo Padha Ngeblog Nganggo Basa Jawa

Yen ngawasi blog utawa situs ing internet, kita bakal bisa nemu saithik banget halaman sing ditulis nganggo Basa Jawa, basa sing wis luas diomongke karo akeh uwong ing Indonesia. Blog iki salah sawijine sing gunakke basa Jawa sanajan Jawa kasar.

Basa Jawa duwe tingkatan. Iki sing bedaake basa siji iki karo basa liane; yaiku basa Jawa bisa disesueake karo sopo sing lagi diajak omongan. Karo wong tua, kita gawe krama. Karo wong sing luwih enom, kita gawe basa sing luwih santai, rada kasar, lan bebas.

Aku pancen sengaja gunaake basa Jawa sing beda lan rada aneh kanggo blog iki. Basa Jawane ora standar. Basa sing dak gawe iki basa Jawa ala wetanan, Lamonganan, sing wis terkenal kasar, utamane kanggo kupinge uwong-uwong saka Solo, Jogja lan daerah kulonan liane.

Melalui tulisan iki, aku kepengen luwih akeh blogger sing saka Jawa bangga lan gelem gunaake basane dhewe supaya basa Jawa bisa lestari ora mung secara lisan nanging uga tulisan. Wis terlalu akeh wong nulis ing Basa Indonesia. Kita perlu sesuatu sing beda ing dunia blog, sesuatu sing marakke seje karo liane lan ngwenehi ciri budaya kang bisa dadi cermin keJawaane. Solusine yaiku nulis nganggo Basa Jawa.
Search using google below
(Cari dengan Google--Ketik kata kunci dalam kotak)


Related Posts:

1 comments:

nana said...

mon cak medureh dekremmah? -kalo bhs madura gmn?- kan jawa timuran juga tuh... hehehe...

Post a Comment [ Pop-up Comment Window ]

All comments are welcome as long as they are in English, Bahasa Indonesia and Javanese. (Utk pengguna ponsel, silahkan klik Pop-Up Comment Window diatas bila kesulitan dg kotak komentar dibawah)

Jika masih kesulitan, maka pilih Name/URL. Lalu masukkan Nama dan alamat situs Anda

Catatan: Pengkopian sebagian atau keseluruhan dari artikel ini diperbolehkan dan tanpa perlu ada ijin. Namun Anda harus mencantumkan, "sumber tulisan diambil dari http://davidjuly.blogspot.com"

Follow this blog via Facebook