Sunday, June 7, 2009

Tilikan Shoutbox Bodhoan

Shoutbox komentar bohonganDak kira mung aku sing gunaake trik iki. Nyatane akeh blogger liane sing gawe trik komentar shoutbox saka mburi. Komentar shoutbox saka mburi yaiku ninggalake komentar ing blog lewat kotak chat (shoutbox) nanging ora perlu buka halaman blog kuwi. Wong sing komentar kuwi mung jupuk url-e. Dadi yen semisal url shoutbox ing blog iki http://www3.shoutbox.com/?tekekmelet, blogger ora perlu ewoh-ewoh niliki http://davidjuly.blogspot.com. Dheweke mung buka url telekmelet. Saka kono, kotak chat bisa ditampilake luweh cepet lan ukuran KB-ne yo luweh cilik amarga sing dibuka dudu halaman bloge, nanging shoutboxe.

Layanan shoutbox pancen kaya ngene resikone, nanging yen kowe gunakake shoutbox jenis premium (bayar), url shoutboxmu ora bakal bisa dicolong. Masalahe jarang wong gelem layanan bayar. Yen ana sing gratis, pastine iku sing dipileh karo blogger kita.

Aku dhewe sering gunaake trik shoutbox iki. Biasane aku ninggalake komentar ing shoutbox kanca-kancaku nanging aku ora perlu buka bloge. Iki dak lakokake supaya bisa ngirit. Aku internetan iki lan bahkan nulis posting iki mung saka HP dadi pengiritan kuwi barang sing paling penting.

Didasari karo resiko tilikan shoutbox bodhoan kuwi, aku mutusake ngilangake shoutbox ing sidebar blog iki. Yen arep komentar, monggo langsung ing blog. Aku uga nyaranake kanca-kanca blogger supaya ati-ati karo tilikan palsu lewat shoutbox

--David July


Search using google below
(Cari dengan Google--Ketik kata kunci dalam kotak)


Related Posts:

4 comments:

Arines said...

Aku yo ra nganggo shoutbox ah

David July said...

Arines, iku bener. Kita kudu luweh ati-ati karo tilikan palsu, mendingan tanpa shoutbox

Casrudi said...

Tilikan iku opo ya Mas?... saya engga ngerti, tapi secara maksud saya tahu kalau itu himbauan untuk tidak memakai shoutbox... bener tak Mas?...

David July said...

Casrudi, tilikan berarti kunjungan

Post a Comment [ Pop-up Comment Window ]

All comments are welcome as long as they are in English, Bahasa Indonesia and Javanese. (Utk pengguna ponsel, silahkan klik Pop-Up Comment Window diatas bila kesulitan dg kotak komentar dibawah)

Jika masih kesulitan, maka pilih Name/URL. Lalu masukkan Nama dan alamat situs Anda

Catatan: Pengkopian sebagian atau keseluruhan dari artikel ini diperbolehkan dan tanpa perlu ada ijin. Namun Anda harus mencantumkan, "sumber tulisan diambil dari http://davidjuly.blogspot.com"

Follow this blog via Facebook