Saturday, August 6, 2011

Buletin anyar diterbitake

Blogging blimbing buletinWiwit dina kaping siji ing wulan pasa, aku lan kancaku Ahmad Jhony nglansir buletin anyar sing rada beda marang terbitan liyane ing desa Blimbing, kecamatan Paciran, Jawa Wetan. Sadurunge, Blimbing wis nduwi paling sithik rong buletin: Suara Masjid lan Al-Ikhlash, terbitane Pemuda Muhammadiyah lan Pondok Pesantren Al-Ikhlash ing desa Sedayulawas. Karo-karone mbahas agama. Ing tiap terbitane, uga ora jarang dheweke mung ngusung tulisan sing disalin saka buku, makalah, lan artikel ing internet. Masyarakat butoh bahasan anyar, ora mung topik ika-iku bae. Lha kanggo ngwujudake apa sing dikarepake warga Blimbing, aku sengaja nyajiake seratan sing matur ora mung soal agama tapi uga soal kahanan desa, perkawis sosial lan teknologi. Buletin kuwi dakwenehi jeneng Blogging.

Jeneng Blogging kuwi metu sakecape lambe. Nalika cangkruk ngombe teh sore-sore, Jhony banjur bengok Blogging, eling marang tukang serat sing nulis ing internet: blogger. Blogging kuwi aktipitas sing dijalani karo blogger. Nanging lepas saka definisi teknis, blogging kuwi bisa dadi sawijining singkatan kanggo "Blog Info Blimbing."

Jum'at wingi, Blogging terbit ing edisi werna. Saben Jum'at, saminggu pisan, buletin iki pancen sengaja terbit nganggo werna -- ora mung ireng-puteh -- lan disebarake ing masjid-masjid nalika kyai lagi khutbah.

Buletin iki, dakkarepake, bisa dadi wadah nulis lan maca kanggo masyarakat Blimbing. Yen ana penulis utawa blogger sing arep melu nyerat ing buletin, aku uga nyumanggaaken. Carane nyumbang tulisan kuwi gampang. Penulis mung ngirimake artikele sing ora luweh saka 600 ukara, lewat email davidkhoirul[at]gmail[dot]com. Informasi lengkape bisa diwaca ing blogging.info.cm


Search using google below
(Cari dengan Google--Ketik kata kunci dalam kotak)


Related Posts:

1 comments:

andi joy krama said...

wah lagi pisan ki nemokne blog sing nganggo basa Jawa. sukses mas. Sepurane nek komen ku iki ora jumbuh karo tulisane mas.

Post a Comment [ Pop-up Comment Window ]

All comments are welcome as long as they are in English, Bahasa Indonesia and Javanese. (Utk pengguna ponsel, silahkan klik Pop-Up Comment Window diatas bila kesulitan dg kotak komentar dibawah)

Jika masih kesulitan, maka pilih Name/URL. Lalu masukkan Nama dan alamat situs Anda

Catatan: Pengkopian sebagian atau keseluruhan dari artikel ini diperbolehkan dan tanpa perlu ada ijin. Namun Anda harus mencantumkan, "sumber tulisan diambil dari http://davidjuly.blogspot.com"

Follow this blog via Facebook