Thursday, April 3, 2014

Cah Brondong garap cah Tuban ping pindo


Slamet Riyadi, warga Brondong, nganter bocah Tuban ping pindo ing alas sepi kaya dhene kethek nganter pitik kate ing Watu Pokak. Kelakoan iku dilakoni Riyadi nalika korban, sing umure 17 taun, mendem karnopen.

“SMP ae ora tamat,” jare Polisi Tuban, Elis Suendayati, sing dak kutip saka detikNews. “Cah wedok iku mung nganti kelas loro.”

Wektu iku, Ahmad Yani, kancane cah wedok mau, ngwenehi pil karnopen, lan gendenge bocah wedok gelem. Diombe pil karnopen iku nganti dheweke mendem. Nalika Riyadi teka, cah wedok mau dijak lunga ing alas jati, desa Wangun, Palang, kabupaten Tuban.

Sawise mblenger nggarap cah kuwi ing alas, Riyadi nggawa cah wedok muleh ing omahe mbahne. Lan ing omah kuwi Riyadi nganter pisan engkas lan njambak rambute nganti brodol.

Bocah wedok sing saka Kerek kuwi, sesoke pas sadar, nglaporake Riyadi ing Polsek Brondong, nanging amarga kedadeane berlangsung ing Palang, Polisi ngongkon ngurus kasus iki ing Tuban.

Polisi ngringkus Riyadi ora suwi sawise laporan karo bukti-bukti sing antara lain pil kolpo 2, celana lepis, klambi lan sempak.

Friday, March 28, 2014

Guru SMP Paciran dicekel polisi gara-gara partai anyar

Polisi nyekel Ahmad Dzawil Huda, guru SMP Negri 1 Paciran, Jum'at esuk mau mergane dheweke nggawe partai anyar lan wani masang banner uga baliho. Dzawil njenengi partaine Rahmatan Lil Alamin utawa disingkat PRA.

Senajan partai iki ora kedaftar ing kementerian, dheweke nekat mromosiake terang-terangan ing masyarakat Paciran, panggonan sing terkenal karo kesalehane. Ana telong banner lan siji baliho sing dipasang pinggir omahe.

Ahmad Dzawil, sing ngulang seni rupa ing SMP Negeri 1 kuwi, nempleki foto awake ing banner partaine lan nulisake visi lan misine, uga ngewenehi gambar bedhil AK4 karo bendara Araban lan gambar pedang. Banner iki disita polisi kanggo barang bukti.

Nalika polisi marani omahe ing Kandang Semangkon, Dzawil mengingis lan muni yen partai kuwi guyonan,  mung iseng kanggo plesetan. Mula uni logo partane: Berjuang untuk kesejahteraan keluarga. Iku supaya keluargane mileh siji pemimpin sing bener lan temen kanggo rumah tangga, yaiku awake dhewe.

Soal bendera lan tulisan Arab kuwi, Jare Dzawil iku inspirasi saka kisruhe ndunya, lan ora ana maksud tertentu sing diusung dheweke lewat tulisan lan bendera kuwi. Kisruh ndunya, minurut Dzawil, ora perlu diselesaiake karo gaman, bedhil utawa bom. Gambar senjata loro kuwi ngelingno yen manungsa bisa tentrem yen siji karo liyane ora serang-serangan.

Lha jeneng Rahmatan Lil Alamin (PRA) nggambarake yen Islam agama kang rahmat kanggo alam semesta. Dzawil mbela awake nalika polisi ngandani yen baliho kuwi nggawa pengaruh kanggo ketenteraman masyarakat. "Aku mung masang banner ing lingkungan omahku," jare Dzawil, ora terima yen dheweke dianggep gawe rusuh.

Saben dinane, saliyane ngulang sekolah, Dzawil nglukis ing omahe, lan dheweke nganggep tindakan nggawe partai kuwi ungkapan saka jiwa senine sing kepengen dheweke tuangno ben atine lega. Nanging kanggo masyarakat, tindakan iki ngganggu ketertiban umum lan gawe resah.

Apa kowe ngweruhi banner iki nalika liwat ing Kandang Semangkon?

Foto Ahamd Dzawil Huda nalika nunjukake banner Partai Rahmatan Lil Amamin

Friday, June 28, 2013

Pelaku bom bunuh diri Poso saka desa Blimbing, Lamongan

Arif Petak Zainul bom Poso LamonganPulohan wong jenggoten nganjir ing gang Gedong, kelurahan Blimbing, kabupaten Lamongan, Jawa Timur, ngenteni tekane jenazah Zainul Arifin. Ing lawange gang, ana tulisan "Selamat datang mujahid Poso." Sakwentara Polisi, wartawan lan atusan warga ngumpul ing kiwa tengene dalan gede.

Aku lan Jhony Ahmad bejo bisa nyelinep mlebu ing gang cilik kuwi, sing dadi dalan kanggo omahe Zainul Arifin. Wiwit esuk sadurunge jenazah teka, polisi lan wartawan ora diijinake mlebu gang. "Mereka najis dan kafir," jare sawijining wong sing celanane cingkrang.

Zainul Arifin nglakoni bom bunuh diri ing Mabes Polri Poso, Sulawesi Tengah, tanggal 3 Juni winginane. Arep ngebom polisi, dheweke malah mbeldoske awake dhewe; aparat ora kecipratan geni babar blas.

Zainul Arifin saben dina dodolan jamu herbal ing omahe lan kopi ideran ing Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Brondong. Bojone sing umure 23 taun, Fatimah Nafisah, lagi mbobot pitung wulan nalika Arifin ninggal seda. Dina iki, Selasa 25 Juni, Fatimah mung bakal nyawang sirahe Arifin -- bom sing ngalung ing awake wis ngancurleburake anggota badane.

Sawise jam-jaman ditenteni, mobil sing nggawa mayite Arifin akhire teka jam 10 esuk. Petine dientokke saka mobil, lan suara takbir langsung muni ing kana-kene: Allahuakbar. Banter banget suarane. Dalan gang ditutup nganggo pagar betis. Saka kupingku, aku krungu sawijing anggota kuwi mbengok, "Polisi kalah. Mujahidin menang," kaya dene bengokane cah cilik.

Sanajan aku dudu anggota kelompok keras kuwi, aku diterima mlebu ing gang lan dikira balane, paling amarga aku nduwe jenggot thithik sing kelalen ora dakcukur seminggu iki. Aku uga njepret foto lan video saka gerumbulan sing ngeklaim awake mujahidin kuwi.

"Baunya harum dan wajahnya berseri," muni sawijining wong lanang ing ngarep omahe Arifin. "Beliau telah syahid. Jasadnya dijaga oleh Allah. Beliau ditahan 23 hari, tapi jenazahnya masih utuh dalam bentuk yang baik. Jasad orang biasa semestinya sudah busuk."

Ora ana sing nduwe kesempatan nyawang langsung mayite kejaba keluarga lan wong-wong sing parek. Nanging ing Facebook, pengguna kelawan jeneng I'mNot-a Barbie I'm-a Neqabie ngunggah foto mayit ing keadaan sawise ledakan lan keadaan 23 dina. Pengunggah gambar iki kayake wong sing cedhak karo keluargane Arifin.

Zainul Arifin mayat Blimbing Paciran bunuh diri

Mayite Arifin dishalati ing masjid Darussalam, Blimbing, sing panggonane sekitar 150 meter saka omahe.

Arifin lahir tanggal 26 Juni 1979 lan dikubur ing pemakaman Watu Pokak tanggal 25 Juni, persis sedina sadurunge ulang tahune. Warga Blimbing kenal Arifin sebagai wong meneng. Dheweke pethuk karo bojone, Fatimah, ing Pesantren Al-Ikhlash, Sedayulawas. Ing sekolahan, menurut kanca kelas Yoyok Edi, Arifin kuwi ora pati pinter. Dheweke lulusan SMP Paciran taun 1994 lan prestasine biasa-biasa bae.

Penafsiran kang keliru marang teks Islam wis ngubah cara pandange Muslim ing praktik agamane, semana uga ing praktik jihad. Wong-wong ngonoku ora bisa mbaur kalian masyarakat. Wong-wong ngonoku nggawe jama'ah dhewe nalika shalat. Aku sedeh nyawang korban kaya Zainul Arifin, sing mati ing pola pikir kang cethek -- pikiran sing nganggep polisi mungsoh, pikiran sing nganggep wong sakjabane kelompok berarti kafir, pikiran sing ngira yen beda iku kudu diremukna.

Waca ing basa Inggris: Zainul Arifin, another suicide bomber from Lamongan

Sunday, December 9, 2012

Bocah Sedayulawas minggat amarga Facebook

Nisrin SafiaNisrina Syafiya, bocah 16 taun saka Lamongan, ilang digondol pacar Facebook. Wis wiwit wulan November kapungkur, Nisrina sing iseh kelas loro SMA kuwi minggat saka omahe ing sawijining gang ciut ing desa Sedayulawas, kecamatan Brondong, Lamongan.

Faishol Butsni, bapake Nisrina, ora weruh ing ngendi anake minggat, nanging dheweke ngira yen Nisrina kepincut cah lanang sing nganggo jeneng Facebook Gigi Caow. Ing info profil Facebook, akun Nisrina katulis "bertunangan" karo Gigi Caow, lan uga ana akeh foto sing nampilake dheweke ngaroni karo cah lanang kuwi.

Kasus ilange Nisrina wis dilaporake marang polisi, ditakokake marang kanca-kancane, lan ditelusuri ing internet. Nanging perkembangane durung mundak. Krungu kabar ilang iki, mbahe Nisrina, sing manggon ing Sedayulawas, gering. "Aku mung kepengin Nisrin muleh. Mbahne lara nalika krungu dheweke minggat," jare Faishol.

Ora ana siji kanca sing weruh ing ngendi satemenene Nisrina saiki. Sebagian kanca liane malah kaget karo berita iki. Arif Dana Mulya, kancane Nisrina saka desa Blimbing, meh ora percaya yen cah kuwi ilang. Amarga, dheweke ngaku tau saklibatan pethukan ing dalan.

Yen nganti suwi kasus iki durung beres, bapake Nisrin arep nyebar foto anake ing masyarakat, lan mung arep dunga saka omah.

- David Khoirul

Saturday, April 28, 2012

Gua lan Pondok Pesantren Perut Bumi ing Tuban

Pondok Pesantren Perut Bumi Maulana Maghribi Tuban Jawa TimurYen biasane mesjid manggon ing nduwur lemah, mangka ing Tuban, Jawa Timur, ana sawijining tempat ibadah sing letake ora umum: ing njero bumi. Mesjid gua iki, sing uga sekaligus dadi pesantren, dijenenengi Pondok Perut Bumi Al-Maghribi.

Terus terang, aku durung pernah mlebu ing mesjid kuwi sanajan aku tau manggon Tuban nganti petang taun.

Lha, dino Selasa wingi aku budhal menyang Tuban karo Jhony. Tujuan awale lunga marang Tuban mung kanggo tuku obat ing apotek, nanging nalika sepeda motorku ngliwati dalan Gedongombo, Jhony nyawang pesantren sing temboke ditulis Araban lan dibentuk kaya dhene monumen ing Canberra, Australia.

Jhony usul supaya dheweke disudohake panggonan kuwi. Sawise aku oleh obat saka apotek lan sadurunge muleh ing Blimbing, aku ngampirake Jhony ing Pondok Pesantren Perut Bumi.

Iki bakal dadi kunjungan pertama ora mung kanggo Jhony tapi uga kanggo aku dhewe.

Cah enom, sarungan batik lan kaosan abang, ngadek ing pinggir lawange gua, nyambut para tamu, termasuk aku lan Jhony. Lawange ditulisi "Wajib salam. Sandal harap dilepas."

Aku mung ngucap salam ing njero ati, nyopot sandalku, lan mlungkah mlebu. Jhony ngisi Rp10.000 ing kotak amal.

Gua Perut Bumi iki dibangun taun 2002 karo pengasuh pesantren kuwi, KH Subhan Mubarok. Dheweke ngedekno pondok iki nganggo dhuwite dhewe lan nganggo rancangane dhewe.

Ukir-ukiran ing temboke dihias ayat-ayat Qur'an, kaligrafi lan huruf-huruf Arab sing dikluwengi bentuk kotak, segitiga utawa bunderan.

Sabenere nalika nyawang desain gua sing apik kuwi, aku kepengin njepret siji-loro foto, nanging plang ing temboke muni ngene: Dilarang ambil gambar, merokok dan buang sampah.

"Mangga sareng-sareng lenggah lan istighasah," sawijining kiyai nggiring pengunjung ing mesjid.

Ora kaya dhene ing njero gua, masjid Perut Bumi seger lan ora pengap. Bancike dipasang keramik, lan ing tembok-temboke diwenehi lampu, kipasangin lan watu hiasan.

Aku lan Jhony mung lunggah lan plonga-plongo sawetara wong-wong liyane padha ngucap dzikir. Aku lan Jhony dudu anggota Nahdlatul Ulama, sawijining organisasi Islam paling gedhe ing Indonesia, dadi istighasah kuwi ritual anyar kanggoku lan kanggo Jhony.

Ing ngarep para jama'ah, wong enom klambinan puteh mulai khotbah. Dheweke nyeritaake riwayat gua Perut Bumi. "Mbiyen panggonan niki dadi sarangipun setan, ula lan lelembut. Lan teng Tuban mriki pusate para wali," jare wong klambinan puteh kuwi.

Ruangan mesjid bisa nampung 600 wong. Gua iki uga diarani gua Putri Ayu amarga ana sosok putri lelembut sing iseh manggon kono. Miturut KH Subhan, Syaikh Maulana Maghribi, sawijining wali Islam, pernah nginjakake tlincak sikile ing gua kuwi. Lha iku dadi awal penciptaane jeneng Pondok Pesantren Perut Bumi Al-Maghribi. Maulana Maghribi urip kira-kira ing abad 14.

Penggarapan pondok pesantren wis ngentekake biaya luwih saka 1,5 milyar. Lan sanajan gua iki dihias nganti apik-semlawik, kiyaine ora gelem yen panggonan kuwi disebut tempat wisata.

Follow this blog via Facebook